Teksti suurus:

Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 16.04.2013, 11

Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine

Vastu võetud 12.02.2009 nr 52
RTL 2009, 18, 229
jõustumine 12.02.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.04.2013RT III, 16.04.2013, 611.04.2013

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 alusel:

1. Moodustada riigi pikaajalise säästva arengu komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni liikmeteks:

Eesti Ametiühingute Keskliidu esindaja
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu esindaja
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni esindaja
Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja
Eesti Linnade Liidu esindaja
Eesti Looduskaitse Seltsi esindaja
Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja
Eesti Metsaseltsi esindaja
Eesti Muinsuskaitse Seltsi esindaja
Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja
Eesti Teaduste Akadeemia esindaja
Eesti Tervisedenduse Ühingu esindaja
Lastekaitse Liidu esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Haridusfoorum esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Kultuuri Koda esindaja
Rektorite Nõukogu esindaja
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu esindaja


[RT III, 16.04.2013, 6 - jõust. 11.04.2013]

3. Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast kaheks aastaks.

4. Komisjoni ülesanneteks on:
  1) analüüsida riigi pikaajalise säästva arengu poliitikat ning teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ja anda arvamusi riigi pikaajalise säästva arengu poliitikat puudutavates küsimustes;
  2) jälgida Eesti säästva arengu riikliku strateegia elluviimist ning avaldada aruandeid riigi pikaajalise säästva arengu strateegia rakendamise kohta;
  3) kuulata ära ekspertkomisjonide, töörühmade ja ministeeriumide informatsioon riigi pikaajalise säästva arengu poliitika elluviimise kohta eri valdkondades ning anda selle kohta arvamusi;
  4) esitada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ettepanekuid riigi pikaajalise säästva arengu küsimustes;
  5) esitada Vabariigi Valitsusele asjakohaste õigusaktide väljatöötamise ning teemakohaste uuringute korraldamise ettepanekuid.

5. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) pidada konsultatsioone riigi pikaajalise säästva arengu poliitika elluviimisega seotud asutuste ja isikutega;
  2) kutsuda komisjoni istungil osalema Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmeid;
  3) moodustada ekspertkomisjone ja töörühmi;
  4) korraldada või läbi viia uuringuid ja analüüse riigi pikaajalise säästva arengu küsimustes;
  5) korraldada riigi pikaajalist säästvat arengut käsitlevaid konverentse.

6. Komisjoni koosseis nimetatakse neljaks aastaks.

7. Nimetada komisjoni töö eest vastutavaks riigisekretär.

8. Riigikantseleil tagada komisjoni teenindamine talle riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt.

9. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json