Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a. määruse nr. 275 «Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 27, 395

Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a. määruse nr. 275 «Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine» muutmine

Vastu võetud 25.03.1997 nr 67

Kalapüügiseaduse (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567) paragrahvi 25 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Muuta Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a. määruse nr. 275 «Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine» (RT I 1995, 63, 1062) preambulat ja sõnastada see järgmiselt:

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773) paragrahvi 29 lõike 4, jahikorralduse seaduse (RT I 1994, 30, 465; 83, 1449; 1996, 49, 953) paragrahvi 24 lõike 1 ja kalapüügiseaduse (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567) paragrahvi 25 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsus määrab:».

  Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json