Teksti suurus:

Maakonnaplaneeringute algatamine Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevatel merealadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT III, 16.10.2012, 10

Maakonnaplaneeringute algatamine Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevatel merealadel

Vastu võetud 11.10.2012 nr 441

Planeerimisseaduse § 10 lõike 3 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 7 lõike 2 punktiga 3 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõikega 1:

1. Algatada maakonnaplaneeringute (edaspidi planeeringud) koostamine territoriaalmere välispiirini korralduse lisas toodud aladel.

2. Teha planeeringute koostamise korraldamine ülesandeks Hiiu ja Pärnu maavanemale (edaspidi maavanemad) vastavalt korralduse lisas toodud Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevatel merealadel.

3. Maavanematel algatada planeeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine.

4. Maavanematel korraldada planeeringute koostamine koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega ja esitada planeering Siseministeeriumile järelevalve teostamiseks hiljemalt 31. detsembriks 2016. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Planeeritavad alad territoriaalmeres

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json