Teksti suurus:

Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2018
Avaldamismärge:RT III, 16.11.2018, 2

Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus

Vastu võetud 15.11.2018 nr 62

Vabariigi Valimiskomisjon kehtestab elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjelduse Riigikogu valimise seaduse § 482 lõike 3 punkti 2 alusel.

1. Elektroonilise hääletamise korraldaja on riigi valimisteenistus.

2. Riigi valimisteenistus teostab koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga elektroonilise hääletamise süsteemi arendamist ja haldamist.

3. Elektroonilise hääletamise serverisüsteemi tehnilise halduse ning klienditoe osutamise tagab Riigi Infosüsteemi Amet. 

4. Elektroonilise hääletamise süsteemi koguja on Riigi Infosüsteemi Amet, töötleja on riigi valimisteenistus ja lugeja riigi valimisteenistus ning Vabariigi Valimiskomisjon.

5. Tuvastus-, allkirjastamis- ja registreerimisteenuse osutaja on SK ID Solutions AS.

6. Elektroonilise valijate nimekirja koostaja on rahvastikuregistri vastutav töötleja (Siseministeerium). Elektroonilise valijate nimekirja muudatused edastab vastavalt Riigikogu valimise seaduse § 483 lõikele 2 riigi valimisteenistusele rahvastikuregistri volitatud töötleja (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus).

7. Elektroonilise hääletamise korraldamiseks moodustab riigi valimisteenistus rakkerühma, mille koosseisus on:
7.1. riigi valimisteenistuse elektroonilise hääletamise juht;
7.2. riigi valimisteenistuse elektroonilise hääletamise süsteemi operaator;
7.3. Riigi Infosüsteemi Ameti nimetatud koguja rakendushaldur;
7.4. Riigi Infosüsteemi Ameti nimetatud võrguturbe juht;
7.5. Riigi Infosüsteemi Ameti nimetatud elektroonilise hääletamise klienditeeninduse juht;
7.6. elektroonilise hääletamise süsteemi arendaja esindaja.

8. Elektroonilise hääletamise rakkerühma juht on riigi valimisteenistuse elektroonilise hääletamise juht.

9. Vabariigi Valimiskomisjoni 08.06.2017 otsus nr 28 „Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus“ tunnistatakse kehtetuks.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json