Teksti suurus:

Euroopa Komisjonile Ukraina finantsabiks riigigarantii andmine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 16.12.2022, 1

Euroopa Komisjonile Ukraina finantsabiks riigigarantii andmine

Vastu võetud 14.12.2022

Riigieelarve seaduse § 61 lõike 1 punkti 5 ja lõike 4 alusel Riigikogu otsustab:

Anda Euroopa Komisjonile riigigarantii summas 7 402 387 eurot vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse (EL) 2022/1628, millega antakse Ukrainale erakorralist makromajanduslikku finantsabi, tugevdatakse ühist eraldisfondi liikmesriikide tagatistega ning otsuse nr 466/2014/EL alusel tagatud ja Ukrainaga seotud finantsvastutuse katteks ette nähtud eraldistega ning muudetakse otsust (EL) 2022/1201 (ELT L 245, 22.09.2022, lk 1–13), artiklile 10 ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriigi vahel sõlmitavas tagatislepingus märgitud jaotusvõtmele.

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json