Teksti suurus:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja ametisse nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 17.01.2023, 6

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja ametisse nimetamine

Vastu võetud 12.01.2023 nr 27

Lennundusseaduse § 48 lõike 2 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõike 1 alusel:

1. Nimetada Märt Ots (isikukood 36608230312) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ohutusjuurdluse Keskuse juhatajaks alates 1. veebruarist 2023. a.

2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktist 2.

3. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja palga määrab valdkonna eest vastutav minister. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti. Volitus on antud edasivolitamise õigusega.

4. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja ametikoha asukoht on Tallinn.

5. Märt Otsa teenistusstaaž 31. jaanuari 2023. a seisuga on 30 aastat 6 kuud ja 9 päeva.


Korraldust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json