Teksti suurus:

Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 17.02.2012, 1

Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine

15.03.2012 17:44
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas „Riikliku“. Alus: „Riigi Teataja seadus“ § 10 lõige 2.

Vastu võetud 15.02.2012

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 65 punkti 16 alusel ning arvestades Tallinna Ringkonnakohtu 2010. aasta 22. oktoobri otsust haldusasjas nr 3-04-469, Riigikogu otsustab:

1. Hüvitada Riigikogu 1993. aasta 20. jaanuari otsuse ”NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod” punktiga 1 moodustatud Eesti Vabariigi nõuete fondi, nimetusega Riiklik VEB Fond, väljalastud sertifikaatidega tagatud nõuded sertifikaatide omanikele sihtasutuse VEB (registrikood 90005395, likvideerimisel) vara müügist laekuva raha arvel sihtasutuste seaduse alusel toimuva likvideerimismenetluse raames.

2. Tunnistada kehtetuks Riigikogu 1993. aasta 20. jaanuari otsus ”NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod” (RT 1993, 4, 61).

3. Käesolev otsus jõustub seitsmendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json