Teksti suurus:

Kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 17.02.2024, 2

Kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Vastu võetud 15.02.2024 nr 40

Planeerimisseaduse § 27 lõike 7 ja § 28 lõike 1 alusel:

1. Algatada kaitsetööstuspargi riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

2. Kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu eesmärk on planeerida kaitsetööstuspark laskemoona, lahingumoona, lõhkematerjali ja lõhkeaine tootmiseks ning selle toimimiseks vajalik taristu. Kaitsetööstuspargis planeeritakse eelduslikult järgmised ehitised: büroohooned, tööstushooned ja rajatised, keemiatööstuse hooned ja rajatised, laohooned, erihooned, veejaotustorustikud, kanalisatsiooniehitised, elektri- ja sideliinid ning nendega seotud muud kohalikud rajatised, piirdeaiad ja väravad, teed ning muud tööstuspargi toimimiseks vajalikud rajatised.

3. Kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu planeeringuala hõlmab maa-alasid Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas (6,3 ruutkilomeetrit), Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas (1,5 ruutkilomeetrit) ja Pärnu maakonnas Pärnu linnas (33,3 ruutkilomeetrit). Planeeringuala suurus on ligikaudu 41,1 ruutkilomeetrit. Planeeringuala asukohad ja piirid on esitatud korralduse lisas.

4. Määrata kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldama Kaitseministeerium.

5. Kaitseministeeriumil teavitada kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest planeerimisseaduse § 28 lõigete 6 ja 7 kohaselt. Riigikantseleil avaldada teade kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohta Vabariigi Valitsuse veebilehel.

6. Kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Kaitseministeeriumi veebilehel.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Planeeringuala asukohad ja piirid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json