Teksti suurus:

„Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava 2011–2020“ heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.11.2017
Avaldamismärge:RT III, 17.03.2011, 3

„Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava 2011–2020“ heakskiitmine

Vastu võetud 15.03.2011 nr 127

Vastavalt „Riigieelarve seaduse“ § 10 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord":

1. Kiita heaks „Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011–2020".

2. Arengukava rakendusplaanis 2011–2014 ette nähtud tegevuste tulemuste põhjal teha 1. maiks 2015. a otsus arengukava täiendamise vajalikkuse kohta ning vajaduse korral täiendada arengukava 1. septembriks 2015. a.

3. Keskkonnaministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument ministeeriumi veebilehel.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json