Teksti suurus:

Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.03.2020
Avaldamismärge:RT III, 17.03.2020, 4

Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks

Vastu võetud 17.03.2020 nr 38

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 25 lõike 2 alusel määrata eriolukorra tööde juhtideks:
  1) Põhja regioonis – Päästeameti Põhja päästekeskuse juht Marko Rüü;
  2) Lõuna regioonis – Päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos;
  3) Lääne regioonis, v.a Saaremaal – Päästeameti Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla;
  4) Ida regioonis – Päästeameti Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann;
  5) Saaremaal – Päästeameti Lääne päästekeskuse Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe.

2. Punktis 1 nimetatud eriolukorra tööde juhi ülesanded on:
  1) koordineerida Vabariigi Valitsuse ja eriolukorra juhi korralduste täitmist kohaliku omavalitsuse üksustes;
  2) korraldada täidesaatva riigivõimu asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd eriolukorra juhi ja Vabariigi Valitsuste korralduste täitmisel regioonis;
  3) koordineerida teabevahetuse korraldamist kohaliku omavalitsuse üksustes.

3. Hädaolukorra seaduse § 25 lõike 2 alusel määrata eriolukorra tööde juhiks elektroonilise side ettevõtja kaudu ohuteavituse korraldamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler.

4. Punktis 3 nimetatud eriolukorra tööde juhi ülesanded ohuteavituse vallas on korraldada pädevate valitsusasutuste ettepanekute alusel ohuteavituse sõnumi edastamine:
  1) Eestis tegutsevate sideettevõtjate klientidele;
  2) Eesti Vabariigi territooriumil rändluses (roaming’us) olevatele isikutele.

5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil teha käesolev korraldus Telia Eesti AS-le, Elisa Eesti AS-le ja Tele2 Eesti AS-le teatavaks.

6. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

7. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.


Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jüri Ratas
Eriolukorra juht

/otsingu_soovitused.json