Teksti suurus:

Kaitseliidu kaasamine avaliku korra kaitsesse eriolukorra ajal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:kehtib kuni Kaitseliidu kaasamise vajaduse äralangemiseni, kuid mitte kauem kui 15. aprillini 2020. a.
Avaldamismärge:RT III, 17.03.2020, 5

Kaitseliidu kaasamine avaliku korra kaitsesse eriolukorra ajal

Vastu võetud 17.03.2020 nr 79

Korrakaitseseaduse § 161 lõike 2 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korraldusega nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“:

1. Kaasata kuni 150 Kaitseliidu tegevliiget ja Kaitseliidus sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal olevat tegevväelast (edaspidi Kaitseliidu liige) riigipiiri või ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise ennetamisse ja tõkestamisse, sealhulgas Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ täitmiseks.

2. Punktis 1 nimetatud ülesande täitmisel võib Kaitseliidu liige kohaldada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras.

3. Kasutada punktis 1 nimetatud ülesannete täitmiseks:
  1) kuni 120 Kaitseliidu liiget Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri tööpiirkonnas;
  2) kuni 10 Kaitseliidu liiget Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri tööpiirkonnas;
  3) kuni 10 Kaitseliidu liiget Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri tööpiirkonnas;
  4) kuni 10 Kaitseliidu liiget Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri tööpiirkonnas.

4. Ühes ööpäevas allutatakse kuni 150 Kaitseliidu liiget punktis 1 nimetatud ülesannete täitmisel vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna, Lääne, Põhja või Ida prefektuuri prefektile.

5. Kaitseliidu koosseisus kaasatud tegevliikmele võib Kaitseliit punktis 1 nimetatud ülesande täitmise eest maksta isiku kirjaliku taotluse alusel ja struktuuriüksuse juhi nõusolekul tööandja antud tasustamata puhkuse päevade eest hüvitist kuni 30 kalendripäeva ulatuses Kaitseliidu seaduse § 57 lõigetes 4 ja 5 sätestatud suuruses ja korras.

6. Korraldus jõustub 17. märtsil 2020. a.

7. Korraldus kehtib kuni Kaitseliidu kaasamise vajaduse äralangemiseni, kuid mitte kauem kui 15. aprillini 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json