Teksti suurus:

E-Eesti nõukogu moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 17.06.2014, 12

E-Eesti nõukogu moodustamine

Vastu võetud 13.06.2014 nr 263

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Moodustada e-Eesti nõukogu.

2. Nimetada e-Eesti nõukogu esimeheks peaminister, aseesimeheks majandus- ja kommunikatsiooniminister ning liikmeteks:
haridus- ja teadusminister
minister Anne Sulling
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president
Taavet Hinrikus
Taavi Kotka
Annika Uudelepp
Linnar Viik

3. E-Eesti nõukogu ülesanded on:
  1) Eesti infoühiskonna arengukava elluviimise juhtimine, sealhulgas arengukava täienduste ja muudatuste algatamine ja nende kohta arvamuse andmine, rakendusplaanide eelnõude ja arengukava elluviimise aruannete heakskiitmine, arengukava elluviimise hindamise kavatsuste ja tulemuste kohta arvamuste andmine, riigiasutuste ja sektorite vahelise koostöö suunamine;
  2) seisukohtade kujundamine Eestis ja mujal Euroopas ja maailmas infoühiskonna arengut puudutavates olulistes küsimustes, sealhulgas Eesti seisukohtadeks Euroopa Liidus ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides;
  3) infoühiskonna arengut mõjutavate poliitikadokumentide koostamiseks ettepanekute tegemine, vastavate eelnõude läbivaatamine ja nende kohta arvamuse andmine;
  4) IKT-poliitika valdkonna Euroopa Liidu tõukefondide meetmete valdkondliku komisjoni ülesannete täitmine.

4. Oma ülesannete täitmiseks on e-Eesti nõukogul õigus:
  1) moodustada eksperdikomisjone või töörühmi;
  2) algatada analüüside koostamist ja esitada järelepärimisi;
  3) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tööks vajalikke dokumente ja andmeid.

5. E-Eesti nõukogu töö korraldamise ja tegevuse finantseerimise tagab Riigikantselei.

6. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 10. mai 2012. a korraldus nr 204 „Infoühiskonna Nõukogu moodustamine“.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json