Teksti suurus:

Statistikaameti 2014.–2018. aastal tehtavate statistikatööde loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.09.2015
Avaldamismärge:RT III, 17.06.2014, 13

Statistikaameti 2014.–2018. aastal tehtavate statistikatööde loetelu

Vastu võetud 13.06.2014 nr 267

Riikliku statistika seaduse § 17 lõike 6 alusel:

1. Kinnitada:
 1) Statistikaameti 2014.–2018. aastal tehtavate statistikatööde loetelu, väljund, sagedus, perioodid või momendid ning eeldatav maksumus vastavalt lisale 1;
 2) Euroopa Liidu õigusaktid või muud andmevajadust kindlaks määravad alused, mille nõuetest Statistikaamet 2014.–2018. aastal statistikatööde tegemisel lähtub, vastavalt lisale 2;
 3) Statistikaameti 2014.–2018. aastal tehtavad statistikatööd, mille puhul kavandatakse metoodikamuudatusi, vastavalt lisale 3;
 4) Statistikaameti 2014.–2018. aastal avaldatavad väljundnäitajad vastavalt lisale 4.

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2013. a korraldus nr 16 „Statistikaameti 2013.–2017. aastal tehtavate statistikatööde loetelu“.

3. Korraldust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2014. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Statistikaameti 2014.–2018. aastal tehtavate statistikatööde loetelu, väljund, sagedus, perioodid või momendid ning eeldatav maksumus

Lisa 2 Euroopa Liidu õigusaktid või muud andmevajadust kindlaks määravad alused, mille nõuetest Statistikaamet 2014.–2018. aastal statistikatööde tegemisel lähtub

Lisa 3 Statistikaameti 2014.–2018. aastal tehtavad statistikatööd, mille puhul kavandatakse metoodikamuudatusi

Lisa 4 Statistikaameti 2014.–2018. aastal avaldatavad väljundnäitajad

/otsingu_soovitused.json