Teksti suurus:

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Väljaandja:Riigikogu Juhatus
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2016
Avaldamismärge:RT III, 17.06.2016, 1

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Vastu võetud 15.06.2016 nr 112

Lähtudes Riigikogu liikme staatuse seaduse § 8 lõike 2 punktist 3, §-dest 9, 11, 12 ja 13 ning § 32 lõikest 4 Riigikogu juhatus otsustab:

1. Seoses Riigikogu liikme Mihkel Raua tagasiastumisega asub 2016. aasta 16. juunil Riigikogu liikmeks Toomas Jürgenstein.

2. Maksta Riigikogu liikmele Mihkel Rauale Riigikogu liikme volituste lõppemise hüvitist Riigikogu liikme kolme kuu ametipalga ulatuses.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees