Teksti suurus:

Riigikogu liikmeks asunud asendusliikme volituste lõppemine

Väljaandja:Riigikogu Juhatus
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2015
Avaldamismärge:RT III, 17.07.2015, 2

Riigikogu liikmeks asunud asendusliikme volituste lõppemine

Vastu võetud 15.07.2015 nr 67

Lähtudes Riigikogu liikme staatuse seaduse § 7 lõikest 1, §-st 12, § 14 lõike 1 punktist 2 ja lõikest 2 ning § 32 lõikest 2, Riigikogu juhatus otsustab:

1. Seoses Riigikogu liikme Keit Pentus-Rosimannuse Vabariigi Valitsuse liikme kohustustest vabastamise ning tema Riigikogu liikme volituste taastumisega 2015. aasta 16. juulil lõpevad 2015. aasta 15. juulil Riigikogu liikme Ivi Eenmaa volitused.

2. Maksta Riigikogu liikmele Ivi Eenmaale Riigikogu liikme volituste lõppemise hüvitist Riigikogu liikme kolme kuu ametipalga ulatuses.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees