Teksti suurus:

Sihtasutuse Hiiumaa Haigla asutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 17.11.2015, 10

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sihtasutuse Hiiumaa Haigla asutamine

Vastu võetud 17.12.2002 nr 870
RTL 2003, 2, 13
jõustumine 17.12.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.11.2015RT III, 17.11.2015, 412.11.2015

«Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 66 lõike 1 ja «Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse» (RT I 1996, 48, 942; 2002, 32, 188) § 5 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning § 6 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Sihtasutuste seadusega» ja Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 1998. a määrusega nr 75 «Riigivara eraõiguslikule juriidilisele isikule üleandmise korra kinnitamine» (RT I 1998, 34, 491; 2001, 18, 95):

1. Asutada sihtasutus Hiiumaa Haigla.

2. Määrata sihtasutuse Hiiumaa Haigla riigipoolseks asutajaõiguste teostajaks Sotsiaalministeerium.
[RT III, 17.11.2015, 4 - jõust. 12.11.2015]

3. Kiita heaks punktis 1 nimetatud sihtasutuse asutamisotsuse ja põhikirja eelnõud.

4. Hiiu Maavalitsusel anda sihtasutusele Hiiumaa Haigla mitterahalise sissemaksena üle riigivara, mille harilik väärtus kokku on 2 275 155 krooni:
 1) riigivara registris registreeritud üle 50 000-kroonise soetusmaksumusega vara, mille harilik väärtus kokku on 2 025 000 krooni ja riigivara registri registreerimisnumbrid on:

Vara nimetus Riigivara registri registreerimisnumber
Sonograaf Solingen Sono Scope 20 11000333
Anesteesiaseade Titus/A M33042 11000334
Monitooringuseade M33042 11000335
Südame ja vererõhu aparaat CARDIO TENS 11000336
Inkubaator Siemens Ameda 11000338
EKG aparaat Siemens Sicard P+D 11000341
Fotomeeter Human GmH Germany Humalyzer 815 11000342
Röntgenfilmide ilmutusautomaat Optimax 11000376
Elektrinuga koos otsikuga Erbe Elektromedizin Olympus Europe HF Unit HF 300 230 V 11000890
Light Monitor Datex-Engstrom Transport Monitor AS/3 Light 11001006
Anesteesiamonitor + ventilaator VAMOS Dräger 11001502
Defibrillaator Cardio Serv 11001503
Gastroskoop EFG 28 koos valgusallikaga ETM Endoskopishe Technik 12000229
Kõrgepingetrafo 12000335
Ultraheli luudensiomeeter Medilink OSTEOSPACE 12000336
Anesteesiaseadme osad Dräger 12000337
Patsiendi jälgimise monitor Nihon Kohden BSM-1101K 12000338
Hematoloogia analüsaator ja printer Coulter MD II 13000369
Elektrokardiograaf Fukuda Cardisuny Alpha 2000 AX-B 19001495
Ultrahelidopplerseadme konveksandur Kontron Sigma 330 Master 3.5 MHz 13000770
Ultrahelidopplerseadme süsteem Kontron Sigma 330 Master Doppler 12000372
Ultraheliseade Sigma Kontron 330 Master 11001519
Veoauto DODGE RAM-350, 472 HHH 33000981
Sõiduauto NISSAN Laurel, 608 AMU 33002894

 2) riigivara registris registreerimisele mittekuuluv vara soetusmaksumusega 10 000 – 50 000 krooni, mille harilik väärtus kokku on 93 500 krooni, vastavalt lisale;

 3) riigivara registris registreerimisele mittekuuluv vara soetusmaksumusega kuni 9999 krooni, mille harilik väärtus kokku on 156 655 krooni.

5. Hiiu maavanemal sõlmida sihtasutusega Hiiumaa Haigla punktis 4 nimetatud riigivara üleandmise leping.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 2010, 22, 108) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Lisa Riigivara registris registreerimisele mittekuuluv vara soetusmaksumusega 10 000 - 50 000 krooni