Teksti suurus:

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Väljaandja:Riigikogu Juhatus
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2016
Avaldamismärge:RT III, 17.12.2016, 3

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Vastu võetud 15.12.2016 nr 239

Lähtudes Riigikogu liikme staatuse seaduse § 8 lõike 2 punktist 3, §-dest 9, 11, 12 ja 13 ning § 32 lõikest 4 Riigikogu juhatus otsustab:

1. Seoses Riigikogu liikme Juhan Partsi tagasiastumisega asub 2016. aasta 16. detsembril Riigikogu liikmeks Tiina Kangro.

2. Maksta Riigikogu liikmele Juhan Partsile Riigikogu liikme volituste lõppemise hüvitist Riigikogu liikme kolme kuu ametipalga ulatuses.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees