Teksti suurus:

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Väljaandja:Riigikogu Juhatus
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2018
Avaldamismärge:RT III, 18.09.2018, 1

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Vastu võetud 13.09.2018 nr 178

Lähtudes Riigikogu liikme staatuse seaduse § 8 lõike 2 punktist 3, §-st 11, § 13 lõikest 1 ja § 32 lõikest 4 Riigikogu juhatus otsustab:

1. Seoses Riigikogu liikme Rein Ratase tagasiastumisega asub 2018. aasta 14. septembril Riigikogu liikmeks Igor Kravtšenko.

2. Maksta Riigikogu liikmele Rein Ratasele Riigikogu liikme volituste lõppemise hüvitist Riigikogu liikme kolme kuu ametipalga ulatuses.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees