Teksti suurus:

Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teise investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.01.2023
Avaldamismärge:RT III, 18.09.2018, 2

Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teise investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 13.09.2018 nr 218

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 4 alusel kinnitada perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teine investeeringute kava (lisatud).

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teine investeeringute kava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json