Teksti suurus:

Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.10.2016
Avaldamismärge:RT III, 18.10.2013, 2

Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020

Vastu võetud 16.10.2013 nr 448

Teeseaduse § 15 lõike 4 alusel:

1. Kinnitada „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020“, mis jõustub „Transpordi arengukava 2014–2020“ heakskiitmisel Vabariigi Valitsuse poolt. Juhul, kui Riigikogu kinnitatud „Transpordi arengukava 2014–2020“ sisaldab võrreldes teehoiukavaga erisusi, esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks „Transpordi arengukavale 2014–2020“ vastava „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020“.

2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil esitada Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks uuendatud „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020“, juhul kui riigimaanteede hoiuks kavandatud üldsumma muutub.

3. Kattega riigimaanteede rekonstrueerimisnimekirja koostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium neljaks aastaks ja seda uuendatakse vajaduse korral igal aastal. Kattega riigimaanteede rekonstrueerimisnimekirja kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

4. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil avaldada „Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020“ ministeeriumi veebilehel.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json