Teksti suurus:

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 19.01.2021, 6

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Vastu võetud 15.01.2021 nr 15

Planeerimisseaduse § 58 lõike 1 alusel ning kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktiga 2:

1. Algatada Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.

2. Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise eesmärk on esimest korda ühtses planeerimisdokumendis määrata Pärnu jõe vee- ja kaldaala kui terviku ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused aastani 2030 ja sellele järgnevatel aastatel ning seada tingimused nende elluviimiseks.

3. Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu ala paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna, Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumidel. Planeeringuala suurus on 42 000 ha. Planeeringuala asukoht ja piir on esitatud korralduse lisas.

4. Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu koostamist ning keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Rahandusministeerium.

5. Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Planeeringuala asukoht ja piir

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json