Teksti suurus:

Keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2016
Avaldamismärge:RT III, 19.03.2013, 3

Keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes

Vastu võetud 14.03.2013 nr 107

Riigihangete seaduse § 10 lõike 5 alusel:

1. Nimetada alates 1. jaanuarist 2014. a ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste ning Riigikantselei infotehnoloogia valdkonna riigihangetes keskseks hankijaks Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi keskus) punktis 2 nimetatud ulatuses.

2. Keskusel korraldada ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste ning Riigikantselei kontoritöökoha arvutite, mis vastavad punkti 3 kohaselt ühtlustatud infotehnoloogilistele vajadustele, riigihanked, kus hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda, järgmiste komisjoni määruses (EÜ) nr 213/2008 (ELT L 74, 15.3.2008, lk 1−375) sätestatud ühtse riigihangete klassifikaatori koodide (CPV koodid) korral:
  1) 30213100−6 kaasaskantavad arvutid;
  2) 30213300−8 lauaarvutid;
  3) 30231310−3 lamekuvarid.
Lisaks nimetatud asjadele on keskusel õigus osta ka muid asju või tellida muid teenuseid, mis on vajalikud nimetatud asjade täies ulatuses kasutamiseks või nende kasutusmugavuse suurendamiseks või säilimiseks.

3. Keskusel koostöös kõigi ministeeriumidega ühtlustada (standardiseerida) infotehnoloogilised vajadused keskselt hangitavate tootegruppide ulatuses ning töötada välja infotehnoloogia valdkonna keskse hankimise tingimused ja kord 31. detsembriks 2013. a.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json