Teksti suurus:

Majandusarengu komisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 19.04.2017, 7

Majandusarengu komisjoni moodustamine

Vastu võetud 17.04.2017 nr 103

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Moodustada majandusarengu komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni esimeheks peaminister ning liikmeteks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, tervise- ja tööminister ja välisminister.

3. Komisjoni ülesanded on:
  1) kujundada Vabariigi Valitsuse pädevuses olevates küsimustes majandus- ja konkurentsivõimepoliitilisi seisukohti;
  2) juhtida riigi konkurentsivõime kava koostamist ja elluviimist;
  3) koordineerida täidesaatva riigivõimu asutuste tegevust majandus- ja konkurentsivõimepoliitika elluviimisel;
  4) vajaduse korral koordineerida majandust ja konkurentsivõimet mõjutavate riigi eraõiguslike isikute (nt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) tegevust;
  5) analüüsida ja hinnata riigi konkurentsivõime ja majanduse olukorda;
  6) täita muid Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

4. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) anda täidesaatva riigivõimu asutustele ülesandeid ning saada neilt dokumente ja teavet;
  2) moodustada eksperdikogusid riigi majandust edendavate ja konkurentsivõimet parandavate ettepanekute väljatöötamiseks;
  3) algatada analüüside koostamist ja esitada järelepärimisi;
  4) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tööks vajalikke dokumente ja andmeid.

5. Komisjoni töö korraldamise ja tegevuse finantseerimise tagab Riigikantselei. Komisjoni sekretär on Riigikantselei strateegiadirektor, kes osaleb komisjoni istungil sõnaõigusega.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json