Teksti suurus:

„Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020” rakendusplaani aastateks 2018–2020 muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 19.07.2019, 1

„Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020” rakendusplaani aastateks 2018–2020 muutmine

Vastu võetud 18.07.2019 nr 175

Vastavalt riigieelarve seaduse § 20 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord”:

1. Täiendada „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020” rakendusplaani aastateks 2018–2020 punkti T1.1.6. „Riikliku Kagu-Eesti programmi väljatöötamine ja elluviimine” ning Kagu-Eesti tegevuskava rakendusplaani 2015–2020, lisades selle alategevustena Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetuse, Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse ning Kagu-Eesti mainekujunduse tegevuskava koostamise ja elluviimise toetuse väljatöötamise ja rakendamisega alustamise.

2. Rahandusministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud muudetud rakendusplaanid ministeeriumi veebilehel.

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json