Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 19.07.2019, 3

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 18.07.2019 nr 177

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Harju maakonnas Rae vallas asuvad järgmised kinnistud Rae vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:
1) Kadaka külas 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee T2 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 14514350, katastritunnus 65301:001:5029, pindala 72 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV82788);
2) Urvaste külas Depoo (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 14067150, katastritunnus 65301:001:4996, pindala 11 584 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV82268).

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json