Teksti suurus:

Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid

Väljaandja:Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT III, 19.09.2011, 8

Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid

Alljärgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse § 14 lõike 2 alusel Riigikogu erikomisjonile. Deklaratsioonid avaldatakse seaduse § 15 lõike 2 alusel seaduse lisana kinnitatud ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:

I. Üldandmed

1. Ees- ja perekonnanimi.

2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele.]

3. Ametikoht.

4. Asutus (tööandja).

5. Ametipalga aste ja ametipalk. [Avaldatakse koos asutusest makstavate lisatasudega.]

 

II. Andmed vara kohta

6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitised, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles): otstarve, asukoha maakond, vald, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number. [Asukoha aadressi ei näidata.]

7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.

8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.

9. Pangakontod (pank, konto liik ja nende arv).

 

III. Andmed varaliste kohustuste kohta

10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal.

11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms).

 

IV. Andmed muude tulude kohta

12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist). [Tulu suurust ei näidata.]

 

V. Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta

[Ei kuulu avaldamisele.]

 

VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta

[Ei kuulu avaldamisele.]


Deklaratsiooni järel sulgudes on näidatud deklaratsiooni täitmise kuupäev.

Lisatud abieluvaralepingud ei kuulu avalikustamisele.

 

RIIGIKOGU LIIKMED

1. Kaja Kallas. 3. Riigikogu liige. 4. Riigikogu. 5. 5-kordne Eesti keskmine palk. 6. Kinnistu, 4178/10000 kaasomandist Tallinnas, nr 19830001. 7. Ei ole. 8. OÜ Leigar Konsultatsioonid, osa, 40 000 krooni; OÜ Golf Marketing, osa, 40 200 krooni; AS EGCC, A-aktsia, 2 100 000 krooni. 9. Swedbank, 3 arvelduskontot, väärtpaberikonto; LHV Pank, arvelduskonto, väärtpaberikonto. 10. Ei ole. 11. Swedbank Liising AS, sõiduauto Volkswagen Tiguan kasutusrent, jääkmaksumus 16 682,18 eurot, kuumakse 273,72 eurot. 12. OÜ EBS Juhtimiskoolituskeskus, käsunduslepingu alusel tasu õppetöö eest, loengutasu, juhtiva õppejõu tasu kursuse eest (ebaregulaarne tasu); lõpetatud käsunduslepingu alusel võib laekuda tasu varasemalt tehtud tööde eest Advokaadibüroost Luiga Mody Hääl Borenius (ebaregulaarne tasu), Arengufondi nõukogu liikme tasu. (8.07.2011)

1. Indrek Raudne. 3. Riigikogu liige. 4. Riigikogu. 5. 4-kordne Eesti keskmine palk. 6. Elamumaa Tallinnas, nr 19422701 (9/50 suurune mõtteline osa); maatulundusmaa Lümanda vallas, nr 2495934. 7. Sõiduauto Seat Ibiza (2005). 8. OÜ Integer Invest, osa, 40 000 krooni; UÜ Stardust Capital, osa, 13 000 krooni. 9. Swedbank, arvelduskonto, väärtpaberikonto, kogumispensionikonto, krediidikonto; Nordea Pank, arvelduskonto, kogumiskonto; Sampo Pank, arvelduskonto, kogumispensionikonto; SEB Pank, arvelduskonto, kogumiskonto. 10. Swedbank AS eluasemelaen, 129 809 eurot. 11. Swedbank AS kasuks seatud hüpoteek eluasemelaenu tagamiseks, 178 952 euro ulatuses. 12. Tallinna Kesklinna Halduskogu, tasu. (27.07.2011)

1. Urmas Reinsalu. 3. Riigikogu liige. 4. Riigikogu. 5. 5-kordne Eesti keskmine palk. 6. Ühisomandis abikaasaga: elamu ja elamumaa Tallinnas, nr 3379301. 7. Sõiduauto Renault Laguna (2003). 8. Swedbank Pensionifond K3, koguväärtus 13 654,87 eurot; LHV Pensionifond, koguväärtus 703,45 eurot. 9. Swedbank, hoiukonto, laenukonto, pensionikonto; LHV, pensionikonto. 10. Swedbank AS, eluasemelaen, 32 000 eurot 11. AS Swedbanki kasuks seatud hüpoteek kinnistule nr 3379301, 41 600 eurot. 12. Arengufondi nõukogu liikme tasu; Nõmme Linnaosa Halduskogu liikme ja komisjoni esimehe hüvitis. (04.08.2011)

 

VABARIIGI VALITSUSE LIIKMED

1. Juhan Parts. 3. Majandus- ja kommunikatsiooniminister. 4. Vabariigi Valitsus. 5. 5,5-kordne Eesti keskmine palk, Vabariigi Valitsuse liikme esindustasu (20%). 6. Korteriomand Tallinnas, nr 17400401; kaasomandis kinnistu Tallinnas, nr 18799101. 7. Ei ole. 8. Swedbank Pensionifond K3, 9598,474 osakut; Swedbank Pensionifond V2, 11 281,96 osakut; AS Tallink Grupp, 1396 aktsiat, 13 960 krooni; Swedbank investeerimisriskiga elukindlustus, koguväärtus 11 315,40 eurot. 9. Swedbank, arvelduskonto; väärtpaberikonto, hoiukonto, laenukonto; EVK, kogumispensionikonto; SEB Pank, arvelduskonto. 10. Swedbank AS, eluasemelaen, 4573,76 eurot; Swedbank AS, krediitkaart limiidiga 1920 eurot. 11. AS Swedpanki kasuks seatud 2 hüpoteeki summas 350 000 krooni ja 3 010 000 krooni. 12. Ei ole. (28.07.2011)

 

SUURSAADIKUD

1. Mart Laanemäe. 3. Suursaadik. 4. Välisministeerium. 5. 15. palgaaste, 1246,28 eurot, 13% staaži lisatasu 162,02 eurot, 5% akadeemilise kraadi eest 62,31 eurot, 5% võõrkeelte lisatasu 62,31 eurot, 5% lisatasu riigisaladuse hoidmise eest 62,31 eurot, teenistusastmetasu 191,73 eurot. 6. Elamu Harju maakonnas Tallinnas, nr  3129801; garaaž Harju maakonnas Tallinnas. Ühisomandis: korteriomand Harju maakonnas Tallinnas, nr 10115601; korteriomand Harju maakonnas Tallinnas, nr  2000701; äripind Harju maakonnas Tallinnas, nr 18579001; äripind Tallinnas, nr  18579201; elamumaa Harju maakonnas Keila vallas, nr 6726402; elamumaa Harju maakonnas Tallinnas, nr 16119701; maatulundusmaa Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas, nr 169731. 7. Sõiduauto Volkswagen (1970); sõiduauto Audi A4 Avant (2004). 8. ToyLand OÜ, osa, 24 925,54 eurot (ühisomandis); Prospera Credit Union (Kanada) osakud, 3093,9 eurot. 9. Nordea Pank (Eesti filiaal), 2 arvelduskontot, 2 hoiukontot; investeerimiskonto; Swedbank, arvelduskonto; Bank Austria Creditanstalt (Austria), hoiukonto; Prospera Credit Union (Kanada), 2 arvelduskontot; Deutsche Bank (Saksamaa), arvelduskonto, hoiukonto. 10. Ei ole. 11. Swedbank Liising AS, käendus, 8178,58 eurot; kolm hüpoteeki Nordea Bank Finland Plc kasuks summas 89 476,31 eurot, 29 130,93 eurot ja 41 542,57 eurot. 12. Välislähetustasu; üüri- ja eri hoiuste intressitulu (ebaregulaarne). (01.09.2011)

 

MAAVANEMAD

1. Jaan Leivategija. 3. Saare maavanema kohusetäitja. 4. Saare Maavalitsus. 5. 35. palgaaste, 1917,35 eurot, 20% astmepalga diferentseerimine, lisatasu teenistusaastate eest 287,60 eurot. 6. Elamumaa (1/2) Saare maakonnas Kuressaares, nr 223734; maatulundusmaa (1/5 kinnistust) Valga maakonnas Sangaste vallas, nr 1835640. 7. Sõiduauto Mazda Premacy (2000); sõudepaat Raugi (1991). 8. SEB Pensionifond, 6751 osakut. 9. SEB Pank, krediidikonto, 2 arvelduskontot; Swedbank, arvelduskonto. 10. AS SEB Pank, elamulaen 250 000 krooni. 11. Hüpoteek AS SEB Panga kasuks kinnistule nr 223734 eluasemelaenu tagamiseks summas 250 000 krooni; AS SEB Pank, käendusleping õppelaenu tagatiseks; AS SEB Pank, käendusleping õppelaenu tagatiseks. 12. Ei ole. (17.08.2011)

 

RINGKONNA-, HALDUS- JA MAAKOHTUTE ESIMEHED

1. Tamara Hristoforova. 3. Tartu Halduskohtu esimees. 4. Tartu Halduskohus. 5. Ametipalk 2666,16 eurot, koos lisatasudega on ametipalk 3399,35 eurot. 6. Korteriomand (tütre korter) Tartus, nr 922403; suvila Põlva maakonnas Valgemetsa külas, nr 2548338; 1/5 kinnistust Põlva maakonnas Valgemetsa külas, nr 210938; kinnistu (elumaja) Tartus linnas, nr 156003; korteriomand (ühisomand, poja korter) Tallinnas, nr 13850001. 7. Sõiduauto Opel Vectra (1995). 8. Ei ole. 9. Nordea Pank, 2 arvelduskontot; Swedbank, arvelduskonto; SEB Pank, arvelduskonto. 10. Swedbank AS, laen, võlajääk 15 298,43 eurot; Nordea Pank, laen, võlajääk 8000 eurot. 11. Kinnistule nr 156003 seatud hüpoteek summas 40 328 eurot ja kõrvalnõuded summas 10 082 eurot; Nordea Panga kasuks; kinnistule nr 13850001 seatud hüpoteek summas 10 400 eurot; Nordea Panga kasuks seatud hüpoteek, 66 595 eurot, kaaskoormatud kinnistu nr 922403. 12. Pangalaenu intress (20.07.2011)https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json