Teksti suurus:

Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020 kinnitamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 19.11.2013, 15

Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020 kinnitamine

Vastu võetud 15.11.2013

Turismiseaduse § 4 alusel Riigikogu otsustab:

1. Kinnitada juurdelisatud Eesti riiklik turismiarengukava 2014–2020.

2. Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

Lisa Eesti riiklik turismiarengukava 2014–2020