Teksti suurus:

Riigikohtu liikme Ott Järvesaare kohtunikuametist vabastamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 20.01.2015, 1

Riigikohtu liikme Ott Järvesaare kohtunikuametist vabastamine

Vastu võetud 15.01.2015

Kohtute seaduse § 99 lõike 1 punkti 1 ja § 99 lõike 3 alusel Riigikogu otsustab:

1. Vabastada Riigikohtu liige Ott Järvesaar kohtunikuametist alates 2015. aasta 1. maist tema enda soovil.

2. Käesolev otsus jõustub allakirjutamisel.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees