Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a korralduse nr 93 „Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2018
Avaldamismärge:RT III, 20.02.2018, 7

Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a korralduse nr 93 „Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 15.02.2018 nr 38

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 4 alusel kehtestada Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a korralduse nr 93 „Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“ lisa uues sõnastuses (lisatud).

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json