Teksti suurus:

Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 20.04.2012, 1

Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine

Vastu võetud 17.04.2012

Vastavalt õiguskantsleri seaduse § 37 lõikele 1 Riigikogu otsustab:

1. Nimetada Hent-Raul Kalmo õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse.

2. Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Ene Ergma
Riigikogu esimees