Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 20.07.2021, 3

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 15.07.2021 nr 259

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Lääne maakonnas Haapsalu linnas Mägari külas asuv Lillemetsa kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4711250, katastritunnus 67401:001:0779, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 15 724 m², riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65711) Haapsalu linnale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Jaak Aab
Riigihalduse minister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json