Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 20.07.2021, 4

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 15.07.2021 nr 260

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Harju maakonnas Saue vallas Laagri alevikus asuvad järgmised kinnistud Saue vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Sauepargi tänav L11 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 16320350, katastritunnus 72601:001:0957, pindala 2677 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV85300);
2) Saue tee L4 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 19044150, katastritunnus 72501:001:0208, pindala 4030 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV88989);
3) Muru (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 13503902, katastritunnus 72703:001:0143, pindala 25 902 m², sihtotstarbeta maa, rvok KV7607).

Jaak Aab
Riigihalduse minister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json