Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 20.07.2021, 5

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 15.07.2021 nr 261

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Rahandusministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Kiili vallas Luige alevikus Kivi tänaval asuv AÜ „Kivi” kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 5243702, katastritunnus 30404:012:0190, sihtotstarve transpordimaa, pindala 3401 m², riigi kinnisvararegistri objekti kood KV88933) Kiili vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Jaak Aab
Riigihalduse minister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json