Teksti suurus:

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 20.07.2022, 3

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine

Vastu võetud 18.07.2022 nr 190

Riigivaraseaduse § 5 lõike 1, § 37 lõike 2 punkti 2 ning § 76 lõike 3 punktide 4 ja 5 alusel:

1. Volitada riigihalduse ministrit riigi esindajana hääletama Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul aktsiakapitali suurendamise poolt kuni 1 752 436,44 euro võrra kuni 17 524 uue 100-eurose nimiväärtusega aktsia väljalaskmise teel ning märkima aktsiad. Aktsiate nimiväärtust ületav summa loetakse ülekursiks.

2. Anda nõusolek Siseministeeriumi valitsemisel olevate järgmiste kinnistute Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena üleandmiseks:
  1) Harju maakonnas Harku vallas Merikülas Tilgu tee 55 asuv kinnistu hariliku väärtusega 499 922,15 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 9351302, katastritunnus 19801:001:3225, sihtotstarve riigikaitsemaa 90%, ühiskondlike ehitiste maa 10%, pindala 3,7 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV4599);
  2) Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuv Vesioru kinnistu hariliku väärtusega 134 511,15 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 21408850, katastritunnus 92701:001:1011, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 17,79 ha, rvok KV110097);
  3) Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuv Päästekooli õppeväljaku kinnistu hariliku väärtusega 128 417,72 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 279631, katastritunnus 92701:001:0300, sihtotstarve riigikaitsemaa, pindala 16,56 ha, rvok KV1070);
  4) Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Väike-Maarja alevikus Jaama tn 1 asuv kinnistu hariliku väärtusega 268,43 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2105131, katastritunnus 92702:002:2140, sihtotstarve riigikaitsemaa, pindala 1764 m2, rvok KV33430);
  5) Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Väike-Maarja alevikus J. Liivi tn 4 // 6 asuv kinnistu hariliku väärtusega 989 316,99 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2105331, katastritunnus 92702:002:2150, sihtotstarve riigikaitsemaa, pindala 7918 m2, rvok KV5946).

3. Määrata Eesti Vabariigi omandatavate, punktis 1 nimetatud uute Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiate valitsejaks Rahandusministeerium.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json