Teksti suurus:

Raha eraldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 20.07.2022, 4

Raha eraldamine

Vastu võetud 18.07.2022 nr 193

Riigieelarve seaduse § 58 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrusega nr 123 „Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord“ eraldada Vabariigi Valitsuse reservist Justiitsministeeriumile õigusriigi tulemusvaldkonda 208 020 eurot Harju Maakohtu tsiviilasjas nr 2-19-17383 Eesti Vabariigi esindamisega seotud õigusabikulude katmiseks ning kohtuotsusest tuleneva rahalise nõude ja menetluskulude hüvitise tasumiseks.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json