Teksti suurus:

Peaministri ja ministrite asendamine

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.07.2022
Avaldamismärge:RT III, 20.07.2022, 8

Peaministri ja ministrite asendamine

Vastu võetud 18.07.2022 nr 73

Vabariigi Valitsuse seaduse § 13 ning § 15 lõigete 1 ja 2 alusel:

1. Korraldusega määratakse 18. juulil 2022. a ametisse astunud Vabariigi Valitsuse peaministri ja ministrite asendamine.

2. Peaministri äraolekul asendavad teda ministrid allolevas järjekorras:
1) välisminister;
2) siseminister;
3) rahandusminister;
4) haridus- ja teadusminister;
5) majandus- ja taristuminister;
6) kaitseminister.

3. Kui minister ei saa puhkuse, haiguse, lähetuse või muu takistuse tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita, panen tema ülesanded teisele ministrile vastavalt asendamise järjekorrale:

Asendatav minister

Asendamise järjekord

 

1. asendaja

2. asendaja

3. asendaja

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

haridus- ja teadusminister

majandus- ja taristuminister

siseminister

haridus- ja teadusminister

välisminister

kultuuriminister

maaeluminister

justiitsminister

riigihalduse minister

siseminister

sotsiaalkaitseminister

kaitseminister

maaeluminister

välisminister

justiitsminister

keskkonnaminister

kultuuriminister

maaeluminister

majandus- ja taristuminister

kultuuriminister

siseminister

haridus- ja teadusminister

rahandusminister

maaeluminister

sotsiaalkaitseminister

keskkonnaminister

kaitseminister

majandus- ja taristuminister

tervise- ja tööminister

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

tervise- ja tööminister

rahandusminister

kaitseminister

riigihalduse minister

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

riigihalduse minister

justiitsminister

rahandusminister

keskkonnaminister

siseminister

keskkonnaminister

kaitseminister

välisminister

sotsiaalkaitseminister

rahandusminister

tervise- ja tööminister

haridus- ja teadusminister

tervise- ja tööminister

majandus- ja taristuminister

sotsiaalkaitseminister

kultuuriminister

välisminister

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

justiitsminister

riigihalduse minister

4. Ministri asenduse aluseks on peaministri korraldus ministri puhkusele lubamise kohta, ministrile väljastatud töövõimetusleht ning ministri või tema volitatud teenistuja esitatud taotlus asendaja määramiseks lähetuse ajal või muu takistuse puhul.

5. Kui ministri volitused on lõppenud Vabariigi Valitsuse seaduse § 12 1. lõike punktides 1–5 sätestatud juhtudel, täidab tema ülesandeid teine minister vastavalt punktis 3 sätestatud asendamise järjekorrale kuni uue ministri ametisse astumiseni.

6. Kui kõik ministrite asendamise järjekorraga määratud ministrid on ära, määratakse asendav minister peaministri eraldi korraldusega.

7. Riigikantselei registreerib peaministri ja ministri asendamise elektrooniliselt.

8. Peaministri 27. jaanuari 2021. a korraldus nr 10 „Peaministri ja ministrite asendamine” tunnistatakse kehtetuks.

Kaja Kallas
Peaminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json