Teksti suurus:

Hääletamissedeli vormi kehtestamine Vabariigi Presidendi valimisteks

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.08.2016
Avaldamismärge:RT III, 20.08.2016, 2

Hääletamissedeli vormi kehtestamine Vabariigi Presidendi valimisteks

Vastu võetud 18.08.2016 nr 2

Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 8 lõike 2 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Kehtestada Vabariigi Presidendi valimise hääletamissedelile järgmised vorminõuded (vormi näidis lisatud):
 1) sedeli esikülje vasakul poolel on tekst „Hääletamissedel“ ja alaosas tekst „Vabariigi Presidendi valimine“, valimispäeva kuupäev ning hääletusvooru nimetus;
 2) sedeli esikülje paremal poolel on tekst „Märkige sedelil lahtrisse rist selle kandidaadi nime juures, kelle poolt hääletate“, mille all on kandidaatide nimed ja nimede ees ristkülikud, kuhu märgitakse valik ristiga;
 3) sedeli tagakülg on tühi.

2. Vabariigi Valimiskomisjoni 20.06.1996 otsuse nr 2 „Vabariigi Presidendi valimiseks hääletamissedeli vormi ning valijate nimekirja ja hääletamistulemuste protokolli näidiste kinnitamine” punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.
23.08.2016 11:55
Veaparandus. Punkti 2 tekst asendatud õigega Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 2 alusel.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

Lisa Hääletamissedeli vormi näidis

/otsingu_soovitused.json