Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse loenduskomisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 20.10.2020, 9

Vabariigi Valitsuse loenduskomisjoni moodustamine

Vastu võetud 07.08.2014 nr 346
RT III, 12.08.2014, 6
jõustumine 07.08.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2019RT III, 07.06.2019, 706.06.2019
26.09.2019RT III, 01.10.2019, 226.09.2019
15.10.2020RT III, 20.10.2020, 415.10.2020

Riikliku statistika seaduse § 21 lõike 3 alusel:

1. Moodustada Vabariigi Valitsuse loenduskomisjon (edaspidi loenduskomisjon).

2. Nimetada loenduskomisjoni esimeheks rahandusminister ja liikmeteks:
Eesti Haigekassa juhatuse esimees
Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja
Eesti Töötukassa juhatuse esimees
Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler
Justiitsministeeriumi kantsler
Kaitseressursside Ameti peadirektor
Maa-ameti peadirektor
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler
Maksu- ja Tolliameti peadirektor
rahvastikuminister
riigihalduse minister
Riigikogu esimees või tema nimetatud Riigikogu esindaja
Siseministeeriumi kantsler
Sotsiaalministeeriumi kantsler
Statistikaameti peadirektor
[RT III, 20.10.2020, 4 - jõust. 15.10.2020]

3. Loenduskomisjoni ülesanded on sätestatud riikliku statistika seaduse § 21 lõikes 3.

4. Punktis 3 nimetatud ülesannete täitmiseks on loenduskomisjonil õigus:
  1) moodustada töörühmi ja eksperdikomisjone;
  2) kaasata oma töösse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajaid, vastava ala asjatundjaid, väliseksperte ja teisi isikuid.

5. Loenduskomisjonil esitada Vabariigi Valitsusele vähemalt kord aastas ülevaade oma töö tulemustest.

6. Rahandusministeeriumil tagada loenduskomisjoni töö teenindamine.

/otsingu_soovitused.json