Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 20.12.2022, 5

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 15.12.2022 nr 352

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek võõrandada otsustuskorras tasuta tema valitsemisel olev, Valga maakonnas Valga vallas Kallikülas asuv Biotiigi katastriüksus (katastritunnus 85501:001:1171, registriosa nr 21697650, pindala 4880 m2, sihtotstarve jäätmehoidla maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV110361) Valga vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Urmas Reinsalu
Välisminister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json