Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 20.12.2022, 7

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 15.12.2022 nr 354

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Kuusalu vallas Mäepea külas asuv Kokanurga kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 16743950, katastritunnus 35301:001:1058, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 15 185 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV85554) Kuusalu vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Urmas Reinsalu
Välisminister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json