Teksti suurus:

Ivo Pilvingu Riigikohtu liikme ametisse nimetamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 21.01.2011, 1

Ivo Pilvingu Riigikohtu liikme ametisse nimetamine

Vastu võetud 18.01.2011

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 65 punktile 8 ja § 150 lõikele 2 Riigikogu otsustab:

1. Nimetada Riigikohtu liikmeks Ivo Pilving alates 2011. aasta 1. veebruarist.

2. Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamisest.

Keit Pentus
Riigikogu aseesimees