Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2011
Avaldamismärge:RT III, 21.01.2011, 4

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 11.01.2011 nr 14

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 1 ja § 25 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestise andmete muutmise kord» §-le 4:

1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Lääne maakonnas:

Nimetus

Omavalitsusüksus

Asukoht

Aadlielamu

Haapsalu linn

Vaba tn 42. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Viljandi maakonnas:

Nimetus

Omavalitsusüksus

Asukoht

Viljandi I algkooli hoone

Viljandi linn

Hariduse tn 23. Kehtestada punktides 1 ja 2 nimetatud mälestistele kaitsevöönd vastavalt kaardile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja kultuurimälestiste riiklikus registris.

4. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõtetega Muinsuskaitse Nõukogu 18.02.2010. a ja 10.06.2010. a koosoleku protokollidest on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

5. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teatajas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Laine Jänes
Minister

/otsingu_soovitused.json