Teksti suurus:

ˮTranspordi arengukava 2014–2020ˮ kinnitamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.02.2018
Avaldamismärge:RT III, 21.02.2014, 1

ˮTranspordi arengukava 2014–2020ˮ kinnitamine

Vastu võetud 19.02.2014

Säästva arengu seaduse § 12 alusel Riigikogu otsustab:

1. Kinnitada juurdelisatud ˮTranspordi arengukava 2014–2020ˮ.

2. Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Laine Randjärv
Riigikogu aseesimees

Lisa Transpordi arengukava 2014–2020