Teksti suurus:

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 21.05.2021, 4

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine

Vastu võetud 16.05.2019
RT III, 17.05.2019, 3
jõustumine 16.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.05.2021RT III, 21.05.2021, 118.05.2021

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 19 ning julgeolekuasutuste seaduse § 36 alusel Riigikogu otsustab:

1. Moodustada julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon (edaspidi komisjon). Komisjon moodustatakse koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes.
[RT III, 21.05.2021, 1 - jõust. 18.05.2021]

2. Komisjon täidab julgeolekuasutuste seaduse §-s 36, Kaitseväe korralduse seaduse § 42 lõikes 3, kriminaalmenetluse seadustiku § 12615 lõikes 2, Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse §-s 11 ning elektroonilise side seaduse § 113 lõikes 8 sätestatud ja muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

3. Komisjon kasutab oma ülesannete täitmiseks julgeolekuasutuste seadusest ning Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevaid õigusi.

4. Komisjon annab oma tegevusest Riigikogule aru julgeolekuasutuste seaduse § 36 lõikega 5 kehtestatud korras.

5. Komisjoni volitused kestavad XIV Riigikogu volituste lõpuni.

/otsingu_soovitused.json