Teksti suurus:

Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 21.05.2021, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine

Vastu võetud 16.05.2019
RT III, 17.05.2019, 4
jõustumine 16.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.05.2021RT III, 21.05.2021, 318.05.2021

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 19 alusel ning lähtudes korruptsioonivastase seaduse §-st 9, Riigikogu otsustab:

1. Moodustada korruptsioonivastane erikomisjon (edaspidi komisjon). Komisjon moodustatakse koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes.
[RT III, 21.05.2021, 3 - jõust. 18.05.2021]

2. Komisjon täidab korruptsioonivastase seaduse §-s 9 sätestatud ülesandeid.

3. Komisjon kasutab oma ülesannete täitmiseks korruptsioonivastasest seadusest ning Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevaid õigusi.

4. Komisjoni liikmed, ametnikud ja eksperdid on kohustatud hoidma saladuses neile komisjoni tööga seoses teatavaks saanud riigi-, panga- ja ärisaladusi ning töötlema isikuandmeid vastavalt kehtestatud regulatsioonile.

5. Komisjon esitab vähemalt üks kord aastas oma tegevusest ja tulemustest Riigikogule kirjaliku ülevaate.

6. Komisjoni volitused kestavad XIV Riigikogu volituste lõpuni.

/otsingu_soovitused.json