Teksti suurus:

Vasknarva paadisadama akvatooriumi määramine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2023
Avaldamismärge:RT III, 21.11.2023, 1

Vasknarva paadisadama akvatooriumi määramine

Vastu võetud 16.11.2023 nr 476

Sadamaseaduse § 5 lõike 1 alusel ning kooskõlas sadama pidaja 24. oktoobri 2023. a taotlusega:

Kehtestan Vasknarva paadisadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega WGS-84 süsteemis:

Nr

B     

L

    1.    

58°59'49.732'' N     

27°44'29.717'' E

2.

58º59'48.970'' N

27º44'30.015'' E

ning punktide 1–2 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitisega.


Käskkirja on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest.

Kristen Michal
Kliimaminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json