Teksti suurus:

Jõe paadisadama akvatooriumi piiride määramine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2023
Avaldamismärge:RT III, 21.11.2023, 2

Jõe paadisadama akvatooriumi piiride määramine

Vastu võetud 17.11.2023 nr 477

Sadamaseaduse § 5 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 alusel ning kooskõlas sadama pidaja 29. märtsi 2023. a taotlusega:

1. Kehtestan Jõe paadisadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega WGS-84 süsteemis:

Nr

B     

L

    1.    

58°22'19.852'' N     

26°44'24.377'' E

2.

58º22'25.660'' N

26º44'20.150'' E

3.

58º22'25.850'' N

26º44'20.990'' E

4.

58º22'18.910'' N

26º44'26.490'' E

5.

58º22'16.850'' N

26º44'28.820'' E

6.

58º22'16.590'' N

26º44'27.980'' E

7.

58º22'18.762'' N

26º44'25.337'' E

ning punktide 1–7 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitisega.

2. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 2016. a korralduse nr 64 „Jõe paadisadama akvatooriumi piiride määramine“.


Käskkirja on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest.
 

Kristen Michal
Kliimaminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json