Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT III, 21.12.2011, 6

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri“ muutmine

Vastu võetud 15.12.2011 nr 537

„Tulumaksuseaduse“ § 11 lõike 1 ja lõike 7 punktide 1, 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord":

1. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas“ (RT III, 05.07.2011, 18) järgmised muudatused:

1) kanda nimekirja osa „I. Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ (edaspidi I osa) punktidesse 1, 2, 5, 10, 11 ja 13–15 vastavalt tähestiku järjekorrale järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:


1. Tallinn

 

Eesti Spordiseltsi Kalev Jahtklubi

80075242

Liiva Külaselts

80322048

Mittetulundusühing Milana

80321729

MTÜ Lennart Rooti nimeline noorte rattasportlaste toetamise ühing

80188516

MTÜ Spordiselts

80316906

Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev

90010410

Sihtasutus REIN OTSASON'i elutöö

90010344

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit

80288624

Tallinna Lepatriinu Lasteaia Sihtasutus

90009460

 

 

2. Harju maakond

 

Keila Kooli Sõprade Klubi

80327815

Mittetulundusühing SAMM

80314190

 

 

5. Ida-Viru maakond

 

Ida-Eesti Pimedate Ühing

80054048

 

 

10. Põlva maakond

 

Mittetulundusühing Sõprus

80328542

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda

80081797

 

 

11. Pärnu maakond

 

Mittetulundusühing Vändra Gümnaasiumi Vilistlaskogu

80267438

 

 

13. Saare maakond

 

Mittetulundusühing Saaremaa Vähiühing

80326566

Mittetulundusühing Tuulpius

80328619

 

 

14. Tartu maakond

 

MITTETULUNDUSÜHING ESTONIAN UNESCO YOUTH ASSOCIATION

80194099

Mittetulundusühing Tartu Memento

80084933

Mittetulundusühing Tartu Tenniseklubi

80262725

MTÜ TANTSUKLUBI TRIINIKS

80262116

Spordiklubi Altia

80322441

 

 

15. Valga maakond

 

Lions Klubi Tõrva

80165181

 

2) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada mittetulundusühingu nimi „Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit“ (registrikood 80000540) nimega „EESTI KUULMISPUUDEGA LASTE VANEMATE LIIT“;

3) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada mittetulundusühingu nimi „Hokiklubi Viiking Sport“ (registrikood 80022949) nimega „Mittetulundusühing Viiking Engineeria“;

4) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada mittetulundusühingu nimi „Mittetulundusühing KAS“ (registrikood 80261772) nimega „Mittetulundusühing Jenny Kruse“;

5) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada mittetulundusühingu nimi „MTÜ Hawaii Expressi Purjelauakool“ (registrikood 80261507) nimega „Mittetulundusühing Tallinna Purjelauakool“;

6) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada sihtasutuse nimi „Sihtasutus Children Charity Foundation“ (registrikood 90012159) nimega „Sihtasutus Heategevusfond Aitan Lapsi“;

7) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada sihtasutuse nimi „Sihtasutus Junior Achievement`i Arengufond“ (registrikood 90000587) nimega „Sihtasutus Junior Achievement Eesti“;

8) I osa punktis 2 „Harju maakond“ asendada mittetulundusühingu nimi „Mittetulundusühing EM MOTOSPORT 125“ (registrikood 80188271) nimega „Mittetulundusühing TREKK“;

9) I osa punktis 2 „Harju maakond“ asendada mittetulundusühingu nimi „Tallinna Lauatenniseklubi Kalev“ (registrikood 80100827) nimega „Lauatenniseklubi Kalev“;

10) I osa punktis 9 „Lääne-Viru maakond“ asendada mittetulundusühingu nimi „SÕMERU SPORDIKLUBI“ (registrikood 80038637) nimega „ALPI SUUSAKLUBI“;

11) I osa punktis 14 „Tartu maakond“ asendada sihtasutuse nimi „Sihtasutus Arstide Täiendkoolituse Fond“ (registrikood 90007164) nimega „Sihtasutus Arstide Täienduskoolituse Fond“;

12) osas „II. Usulised ühendused“ (edaspidi II osa) asendada koguduse nimi „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Hilleste Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus“ (registrikood 80213603) nimega „Hilleste Kristlik Kogudus“;

13) II osas asendada koguduse nimi „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Lehtse Evangeelne Misjoni Kogudus“ (registrikood 80205801) nimega „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Lehtse Evangeelse Misjoni Kogudus“;

14) II osas asendada koguduse nimi „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Pärnu Immaanueli Kogudus“ (registrikood 80205472) nimega „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Pärnu Immaanueli Baptistikogudus“;

15) II osas asendada koguduse nimi „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tartu Salemi Baptisti Kogudus“ (registrikood 80205466) nimega „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tartu Salemi Baptistikogudus“;

16) II osas asendada koguduse nimi „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Vormsi Rälby Baptistikogudus“ (registrikood 80212963) nimega „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Vormsi Rälby Baptisti Kogudus“;

17) II osas asendada koguduse nimi „Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Õdede Kongregatiooni Klooster Tartus“ (registrikood 80216180) nimega „Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Õdede Kongregatsiooni Klooster Tartus“;

18) II osas asendada koguduse nimi „Kohtla-Järve Kristlaste-Nelipühalaste Kogudus“ (registrikood 80204389) nimega „Kohtla-Järve Kristlaste-Nelipühilaste Kogudus“;

19) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Tallinna Keskhaigla Sünnitusabi Sihtasutus (registrikood 90005231) „Tulumaksuseaduse“ § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 4. augusti 2011. a otsuse nr 12.2-6/00121-1 kohaselt;

20) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Tallinna Saarlaste Ühendus (registrikood 80056664) „Tulumaksuseaduse“ § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. septembri 2011. a otsuse nr 12.2-6/00223 kohaselt;

21) kustutada I osa punktist 2 „Harju maakond“ Haiba Spordiklubi (registrikood 80057155) „Tulumaksuseaduse“ § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punktide 2 ja 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2  alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. septembri 2011. a otsuse nr 12.2-6/00222 kohaselt;

22) kustutada I osa punktist 7 „Järva maakond“ Järvamaa Omavalitsuste Liit (registrikood 80196359) „Tulumaksuseaduse“ § 11 lõike 2 punkti 2 ja lõike 7 punkti 1 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. septembri 2011. a otsuse nr 12.2-6/00221 kohaselt;

23) kustutada I osa punktist 8 „Lääne maakond“ Ralliklubi Oru Ralli Team (registrikood 80049345) „Tulumaksuseaduse“ § 11 lõike 2 punktide 2 ja 3 ning lõike 7 punkti 1 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 5. septembri 2011. a otsuse nr 12.2-6/00224 kohaselt;

24) kustutada I osa punktist 11 „Pärnu maakond“ Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus (registrikood 80125566) „Tulumaksuseaduse“ § 11 lõike 2 punktide 2 ja 3, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2  alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 5. septembri 2011. a otsuse nr 12.2-6/00225 kohaselt.2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti otsusega teatavaks korralduse punkti 1 alapunktides 19–24 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json