Teksti suurus:

Vabariigi Valimiskomisjoni 11. jaanuari 2012. aasta otsuse nr 74 „Vabariigi Valimiskomisjoni 2012. aasta kulude eelarve kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2012
Avaldamismärge:RT III, 21.12.2012, 7

Vabariigi Valimiskomisjoni 11. jaanuari 2012. aasta otsuse nr 74 „Vabariigi Valimiskomisjoni 2012. aasta kulude eelarve kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 19.12.2012 nr 5

Lähtudes 2012. aasta riigieelarve seaduse paragrahvist 1 ja rahandusministri 27. jaanuari 2012. aasta käskkirjast nr 21 „2011. aasta eelarvesummade ülekandmine 2012. aastasse“ Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Muuta Vabariigi Valimiskomisjoni 11. jaanuari 2012 otsust nr 74 „Vabariigi Valimiskomisjoni 2012. aasta kulude eelarve kinnitamine” ja kinnitada 2012. aasta kulude eelarve järgmiselt (eurodes):

Vabariigi Valimiskomisjon
   sh

182 841,97

Art 156 Tarkvara soetamine   

  66 773,36

Art 5 Tegevuskulud
   sh

116 068,61

Art 50 Personalikulud

 35 526,00

Art 55 Majandamiskulud

 80 542,61

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json