Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri” muutmine ning nimekirja mittekantavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT III, 21.12.2013, 13

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri” muutmine ning nimekirja mittekantavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste loetelu

Vastu võetud 19.12.2013 nr 567

Tulumaksuseaduse § 11 lõike 1, lõike 4 ja lõike 7 punktide 1, 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord”:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas” (edaspidi nimekiri) järgmised muudatused:

1.1. kanda nimekirja ossa „I. Mittetulundusühingud ja sihtasutused” (edaspidi I osa) punktidesse 1–3, 5, 6, 8, 9 ja 11–17 vastavalt tähestiku järjekorrale järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

1. Tallinn

Eesti Dzogtšeni Ühing Thadralling

80353149

Eesti LGBT Ühing

80275811

Eesti Pimemassööride Ühing

80067596

Eesti Veeremängude Liit

80096215

Geikristlaste Kogu

80313256

Kaasaegse Kooli Sihtasutus

90012449

Kopli Selts

80080390

Lapse Huvikaitse Koda

80354835

Laulu- ja Liikumisstuudio Mariel

80182021

Mittetulundusühing Kasparov Chess Foundation

80342298

Mittetulundusühing Kelmiküla Kassijaam

80352664

Mittetulundusühing Kinoteater

80336056

Mittetulundusühing Kontakt

80357437

Mittetulundusühing Pane oma meeled proovile

80356202

Mittetulundusühing Sabatants

80334755

Mittetulundusühing Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

80341465

Mittetulundusühing Valge Paber

80350151

MTÜ HeadEst

80212153

Püha Johannese Kooli Sihtasutus

90010947

Sihtasutus Eesti Interpreetide Kontserdid

90011013

Sihtasutus JJ-Street Laste ja Pere Fond

90012389

Sihtasutus Kiusamise Vastu

90012283

Sihtasutus United Partners Charity

90011119

Spordiklubi Aquaway

80333678

Spordiklubi Le Glaive

80233830

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing

80353712

Tallinna Kalaspordi Klubi

80067946

Tallinna Toomkooli Sihtasutus

90010671

Ühiskonnatöö sihtasutus

90012225

2. Harju maakond

Jalgpalliklubi Kuusalu Kalev

80316875

Mittetulundusühing Harju Spordiajaloo Selts

80357236

mittetulundusühing MTÜ Lilleoru

80143446

Mittetulundusühing Noodijoon

80340477

Mittetulundusühing Team Põldma Racing

80357822

Mittetulundusühing Viimsi Tigers Gym

80355415

MyDance Tantsuklubi

80334353

3. Hiiu maakond

Eesti Kasuperede Liit

80197459

5. Ida-Viru maakond

Esteetilise võimlemise spordiklubi NIMFEJA

80345018

6. Jõgeva maakond

Mittetulundusühing JÕGEVAMAA TUGIKESKUS

80178284

8. Lääne maakond

Haapsalu Käsitööselts

80085967

9. Lääne-Viru maakond

Ettevõtlusteater Mittetulundusühing

80352078

RAKVERE VOLLEKLUBI

80358626

11. Pärnu maakond

EELK Pärnu Diakooniakeskus Mittetulundusühing

80303855

Herbert Hahni Selts

80342051

Mittetulundusühing Suure Karu Pojad

80024807

MTÜ Pärnu Käsikellastuudio

80314623

MTÜ Pärnu LIVONIA Lions Klubi

80267190

Turvalisema Elu Selts

80339681

12. Rapla maakond

Mittetulundusühing Raplamaa maalijate ühendus

80354031

13. Saare maakond

Lions Klubi Kuressaare

80104185

Mittetulundusühing Saaremaa Korvpall

80236065

Mittetulundusühing Saaremaa Võrkpall

80346928

14. Tartu maakond

EESTI INSULDILIIT

80356610

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit

80232368

Tartu Aqility Arenguselts

80354002

Tartu Hansa Rotary Klubi

80200859

TARTU RUGBY KLUBI LELO

80266077

Tartu Spordiklubi „Kajakas”

80081395

Templirüütlite Vennaskond Mittetulundusühing

80299378

15. Valga maakond

Lions Klubi Valga

80149940

Mittetulundusühing  NAHKKINNAS

80134358

Mittetulundusühing Kestlik

80354083

Sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon

90011272

16. Viljandi maakond

Mittetulundusühing LEHOLA 2005

80248501

Mittetulundusühing Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi

80020135

17. Võru maakond

ANDSUMÄE SUUSAKLUBI

80357785

Mittetulundusühing ELamUsKOOL

80335387

Mittetulundusühing Huulhein

80347404

Mittetulundusühing Võru Veri

  80224759“;

1.2. kustutada nimekirjast järgmised mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused:

1.2.1. I osa punktist 1 „Tallinn” EESTI ONKOLOOGIAÕDEDE ÜHING (registrikood 80091554) tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 31. oktoobri 2013. a teate nr 12.2-6/313-1 kohaselt;

1.2.2. I osa punktist 1 „Tallinn” Eesti Raudteekultuuri Sihtasutus (registrikood 90009513) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 22. mai 2013. a teate nr 12.2-6/205-1 kohaselt;

1.2.3. I osa punktist 1 „Tallinn” Eesti Tehnilise Ortopeedia Ühing (registrikood 80132782) TuMS § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/195-1 kohaselt;

1.2.4. I osa punktist 1 „Tallinn” FC VELLDORIS (registrikood 80199688) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/150-1 kohaselt;

1.2.5. I osa punktist 1 „Tallinn” Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena (registrikood 80226882) TuMS § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 12. septembri 2013. a otsuse nr 12.2-6/184-1 kohaselt;

1.2.6. I osa punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing Ansambel-7 (registrikood 80263305) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/170-1 kohaselt;

1.2.7. I osa punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing Jenny Kruse (registrikood 80261772) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. augusti 2013. a teate nr 12.2-6/215-2 kohaselt;

1.2.8. I osa punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing LAULUTEATER „PEREKRJOSTOK” (registrikood 80106633) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/151-1 kohaselt;

1.2.9. I osa punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing Naerulinnud (registrikood 80230317) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/153-1 kohaselt;

1.2.10. I osa punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing Vana Tammiku (registrikood 80277655) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/177-1 kohaselt;

1.2.11. I osa punktist 1 „Tallinn” Pensionäride Klubi „VETERAN” (registrikood 80211356) TuMS § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/145-1 kohaselt;

1.2.12. I osa punktist 1 „Tallinn” Sihtasutus Niguliste Pastoraat (registrikood 90006785) TuMS § 11 lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/199-1 kohaselt;

1.2.13. I osa punktist 1 „Tallinn” Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (registrikood 90000966) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. juuni 2013. a teate nr 12.2-6/206-2 kohaselt;

1.2.14. I osa punktist 1 „Tallinn” Spordiklubi „Südalinn” (registrikood 80261306) TuMS § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. augusti 2013. a otsuse nr 12.2-6/156-1 kohaselt;

1.2.15. I osa punktist 2 „Harju maakond” Harju Kehalise Kasvatuse Õpetajate Ühendus (registrikood 80085111) TuMS § 11 lõike 2 punktidele 1 ja 2 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punktide 4 ja 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 3. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/139-1 kohaselt;

1.2.16. I osa punktist 2 „Harju maakond” MTÜ Noorte Segakoor Vox Populi (registrikood 80239943) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 29. oktoobri 2013. a teate nr 12.2-6/148-3 kohaselt;

1.2.17. I osa punktist 2 „Harju maakond” MÄE RATTURITE KLUBI (registrikood 80071959) TuMS § 11 lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 13. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/183-1 kohaselt;

1.2.18. I osa punktist 2 „Harju maakond” Vähiühing KAEV (registrikood 80251584) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 13. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/171-1 kohaselt;

1.2.19. I osa punktist 4 „Narva” Narva paljulasteliste perede ühing REREKOLLE (registrikood 80236923) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/152-1 kohaselt;

1.2.20. I osa punktist 5 „Ida-Viru maakond” JALGPALLIKLUBI SILLAMÄE (registrikood 80008837) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/147-1 kohaselt;

1.2.21. I osa punktist 6 „Jõgeva maakond” Torma Huvikojad (registrikood 80263050) TuMS § 11 lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/161-1 kohaselt;

1.2.22. I osa punktist 7 „Järva maakond” Mittetulundusühing Viktor Metsa Jalgpallikool (registrikood 80341749) TuMS § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. novembri 2013. a teate nr 12.2-6/314 kohaselt;

1.2.23. I osa punktist 8 „Lääne maakond” Mittetulundusühing SinuAbi (registrikood 80276905) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/167-1 kohaselt;

1.2.24. I osa punktist 9 „Lääne-Viru maakond” LIIVAKÜLA KÜLA SELTS (registrikood 80218180) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/169-1 kohaselt;

1.2.25. I osa punktist 9 „Lääne-Viru maakond” Mittetulundusühing Rallistar (registrikood 80250716) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/162-1 kohaselt;

1.2.26. I osa punktist 11 „Pärnu maakond” Rahvatantsuselts Simuna (registrikood 80073255) TuMS § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 30. oktoobri 2013. a teate nr 12.2-6/311 kohaselt;

1.2.27. I osa punktist 12 „Rapla maakond” Rapla Noorte Nõukoda (registrikood 80123975) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 30. juuli 2013. a teate nr 12.2-6/214-3 kohaselt;

1.2.28. I osa punktist 14 „Tartu maakond” BRUNO O’YA nimelise Eesti Noorte Näitlejate Abistamise Sihtasutus (registrikood 90007750) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/174-1 kohaselt;

1.2.29. I osa punktist 14 „Tartu maakond” Mittetulundusühing Kompass (registrikood 80139769) TuMS § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. septembri 2013. a otsuse nr 12.2-6/203-1 kohaselt;

1.2.30. I osa punktist 14 „Tartu maakond” Eesti Mikrobioloogide Ühendus (registrikood 80084809) TuMS § 11 lõike 2 punktidele 1, 2 ja 3 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punktide 4 ja 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 3. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/181-1 kohaselt;

1.2.31. I osa punktist 14 „Tartu maakond” Eesti Perinatoloogia Selts (registrikood 80101270) TuMS § 11 lõike 2 punktidele 1, 2 ja 4 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punktide 4 ja 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/204-1 kohaselt;

1.2.32. I osa punktist 14 „Tartu maakond” mittetulundusühing Tartu Klaveriõpetuse Arenduskeskus (registrikood 80081573) TuMS § 11 lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 13. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/185-1 kohaselt;

1.2.33. I osa punktist 14 „Tartu maakond” Sihtasutus Luke Mõis (registrikood 90008100) TuMS § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 7 punkti 1 alusel Maksu- ja Tolliameti 16. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/201-1 ja Rahandusministeeriumi 13. detsembri 2013. a kirja nr 5-1/14043 kohaselt;

1.2.34. I osa punktist 14 „Tartu maakond” SIHTASUTUS R-arhiiv (registrikood 90001782) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 14. juuni 2013. a teate nr 12.2-6/191-3 kohaselt;

1.2.35. I osa punktist 14 „Tartu maakond” TARTU LIONS KLUBI (registrikood 80072456) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/168-1 kohaselt;

1.2.36. I osa punktist 14 „Tartu maakond” Tartu Tarbijakaitseühing (registrikood 80062506) TuMS § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/165-1 kohaselt;

1.2.37. I osa punktist 14 „Tartu maakond” Õppekeskus Tõru (registrikood 80041183) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. juuni 2013. a teate nr 12.2-6/173-3 kohaselt;

1.2.38. I osa punktist 15 „Valga maakond” VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBI (registrikood 80055087) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 14. novembri 2013. a teate nr 12.2-6/318-1 kohaselt;

1.2.39. I osa punktist 16 „Viljandi maakond” Mittetulundusühing OMA Stuudio (registrikood 80179349) TuMS § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. juuni 2013. a teate nr 12.2-6/186-2 kohaselt;

1.2.40. II osast Jõhvi Kristlik Kogudus Vabadus (registrikood 80218279) TuMS § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. novembri 2013. a teate nr 12.2-6/315 kohaselt;

1.2.41. II osast Kadrina Evangeelne Kogudus (registrikood 80205064) TuMS § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. novembri 2013. a teate nr 12.2-6/316 kohaselt;

1.2.42. II osast Rakvere Elu Sõna Kogudus (registrikood 80200925) TuMS § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 14. augusti 2013. a teate nr 12.2-6/166-1 kohaselt.

2. Jätta nimekirja kandmata järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

2.1. JCG Sihtasutus (registrikood 90010597) TuMS § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/239-1 kohaselt; 

2.2. Mittetulundusühing Epp Mäe Toetusgrupp (registrikood 80350145) TuMS § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/172-1 kohaselt; 

2.3. Mittetulundusühing Variato (registrikood 80353445) TuMS § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/229-1 kohaselt; 

2.4. Sihtasutus Eesti Metsanduse Arengufond (registrikood 90012455) TuMS § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 16. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/296-1 kohaselt; 

2.5. Sihtasutus Noor Ehe (registrikood 90011102) TuMS § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 10. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/221-1 kohaselt; 

2.6. Tallinna taipoksi klubi (registrikood 80234893) TuMS § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punktide 2 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/287-1 kohaselt; 

2.7. Paldiski Spordikool (registrikood 80354077) TuMS § 11 lõike 2 punktile 3 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/230-1 kohaselt; 

2.8. Mittetulundusühing Kristlik Misjon Koit Idas (registrikood 80329441) TuMS § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/200-1 kohaselt; 

2.9. Mittetulundusühing Eivere Park (registrikood 80354157) TuMS § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/251-1 kohaselt; 

2.10. Jalgpalliklubi Welco (registrikood 80287033) TuMS § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 16. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/233-1 kohaselt; 

2.11. Mittetulundusühing Sport & Music Plus (registrikood 80353439) TuMS § 11 lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/237-2 kohaselt; 

2.12. Noorte Meediaklubi (registrikood 80190368) TuMS § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/284-1 kohaselt; 

2.13. Mittetulundusühing Valgamaa Palliklubi (registrikood 80324113) TuMS § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/278-1 kohaselt; 

2.14. Mittetulundusühing Toomapere (registrikood 80351794) TuMS § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/298-1 kohaselt; 

2.15. Mittetulundusühing Kagu-Eesti Metsaomanike Selts (registrikood 80195006) TuMS § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punktide 2 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti 16. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/288-1 kohaselt; 

2.16. Mittetulundusühing Tule Maale (registrikood 80347189) TuMS § 11 lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 9. septembri 2013. a teate nr 12.2-6/280-1 kohaselt. 

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus ja seletuskiri koos nimekirjast kustutamise ja nimekirja mittekandmise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti otsusega teatavaks korralduse punktides 1.2 ja 2 nimetatud mittetulundusühingule, sihtasutusele või usulisele ühendusele.

4. Korralduse jõustumine

4.1. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2014. a. 

4.2. Tallinna Toomkooli Sihtasutus (registrikood 90010671) ja Mittetulundusühing Kinoteater (registrikood 80336056) kanda nimekirja 1. juulist 2012. a.

4.3. Püha Johannese Kooli Sihtasutus (registrikood 90010947) kanda nimekirja 1. juulist 2013. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json